Veri yükü, küreselleşen rekabet ve giderek daha kritik hale gelen risk ve uyum gereksinimleri kuruluşları zorlamaktadır. Bu kuruluşlardan birçoğu derinlemesine öngörü geliştirmek ve performanslarını yükseltmek için İş Analitiğine yönlenmektedirler. İş Analitiği yetkinliklerini kurumsal DNA’larına yerleştirebilmiş firmalar rakiplerine oranlara büyüme hızı ve maliyet anlamında belirgin avantajlara sahip olmaktadırlar.

 

Somut verilere ve bilgiye dayalı bir şekilde karar verilebilmesini sağlayan İş Analitiği, firmanızın performansını detaylı bir şekilde anlamanızı ve geleceğe yönelik neler yapılabileceğini belirlemenizi sağlayarak rekabet avantajı elde etmenize yardımcı olacaktır.

 

Tekden A.Ş., veri analitiği, teknoloji, sektör ve fonksiyonel alan bilgi ve tecrübesini entegre bir şekilde hizmetinize sunmakta ve iş hedeflerine yönelik çözümler geliştirerek İş Analitiği konusunda kendisini farklılaştırmaktadır.

 

Neden İş Analitiği?

 

İş Analitiği, veri yönetimi ve ticari bilgi ve performans raporlaması (BI) gibi temel konuların yanı sıra tahminsel modelleme, optimizasyon ve simülasyon gibi sofistike konuları kapsamaktadır. Sunduğumuz hizmetler ile firmaların aşağıdaki alanlarda performanslarının geliştirilmesini amaçlamaktayız;

 

    • İnsan kaynağı, iş süreçleri, teknoloji ve yönetişimi entegre şekilde kapsayan etkin şirket performans yönetimi

    • Bugünkü performansı ve bunun arkasındaki etkenleri granüler şekilde görebilme ve geleceğe yönelik öngörü geliştirme

    • Bilgiye zamanında ulaşarak reaktif değil pro-aktif karar verebilme

    • Düşük riskli süreçleri otomatize ederek daha kompleks risk senaryolarına verimli bir şekilde odaklanabilme

    • Değişim yönetimi uygulamaları ile entegre bir şekilde süreç ve iş yapış şekillerini değiştirebilme

    • Kurum çapında somut verilere ve bilgiye dayalı karar verme kültürünün kazanılması

    • Değişen düzenlemelere, piyasa ve ekonomik koşullarına hızlı adaptasyon kabiliyeti kazanarak rekabet avantajı elde edilmesi

Tekden Uluslararası Bağ. Den. Dan. ve Rev. A.Ş.

Adres: Postane Mh. Yalıboyu Cd. No:79/10 Tuzla, İstanbul

Tel: +90 555 274 33 22

[email protected]
[email protected]

Copyright © 2023 Tekden A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.